จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิโดยนางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย
คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือ แก่ผู้ป่วยที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน
รายเด็กชายอพรเทพ เปนจันทึก อายุ 1 ขวบ 6 เดือน ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจโต แต่กำเนิด ครอบครัวมีฐานะยากจน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 198
ม.2 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิมอบเงินสงเคราะห์ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ