กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
รพ.สต.หินตั้งและ อบต.หินตั้ง ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง นายสงวน ทรงอาจ บ้านเลขที่ ๙๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น ที่ขอความช่วยเหลือจากอำเภอและกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ และได้ให้การช่วยเหลือ ดังนี้
๑) อบต.หินตั้งดูแลเบี้ยผู้พิการเดือนละ ๘๐๐ บาท รถกู้ชีพนำส่ง รพ.ศูนย์ขอนแก่นตามหมอนัด
๒) รพ.สต.หินตั้ง ตรวจสุขภาพและเยี่ยมให้กำลังใจทุกเดือน ๓)พชอ.บ้านไผ่มอบรถเข็ญผู้พิการ
โดยกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๓ ชุด และผ้าห่ม จำนวน ๑ ผืน

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่