กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา พบปะและมอบบ้าน
ให้แก่ ครอบครัวของ นายสมบูรณ์ แผนพิมาน อายุ ๕๑ ปี บ้านเลขที่ ๑๘/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อาศัยอยู่คนเดียว
มีบุตร ๑ คน บวชเรียน มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ไม่มีที่ดินทำกิน อาศัยเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทั่วไป บ้านพักอาศัยทรุดโทรม ประชาคมหมู่บ้านลงมติ
เป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก โดยกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๓ ชุด และผ้าห่ม จำนวน ๒ ผืน

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่