จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
นางสมจิต สร้อยสำโรง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกปฏิบัติงาน
เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุละผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเยี่ยมบ้านผู้ป่วยประคับประคอง (Palliative Care) ราย นางสุชดา เชื่อคำจันทร์ อายุ 43 ปี
โดยเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด ณ บ้านเลขที่ 161 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร