จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำหน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่
ในการนี้นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางคงขวัญ วิทยาศิริกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วย
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบถุงธารน้ำใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในพื้นที่ 30 ชุด และมอบแว่นตาให้แก่ผู้มีความผิดปกติ
ทางสายตาในพื้นที่ จำนวน 142 ชิ้น ณ โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งน้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล