กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานกับ เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ
โดย นายสุชน ภัยธิราช รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนางรัชนี ภัยธิราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ประธาน มอบสิ่งของ
พระราชทานแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ