จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 62 เวลา 13.40 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางวิยดา พลับน้อย
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ นายปรีชา พลับน้อย
นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจนายชาญชัย กิจพิทักษ์ อายุ 16 ปี ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้าย ไม่สามารถให้คีโมได้
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือ อีกทั้งยังได้ให้กำลังใจแก่บิดาของผู้ป่วย
ในการดูแลบุตรชาย ณ บ้านเลขที่ 148 หมู่ที่ 1 บ้านยางโทน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์