จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.45 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้
นางวิยดา พลับน้อย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ นายอมร บริรักษ์เลิศ
นายอำเภอตาคลี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวของนายรวย เอี่ยมชม อายุ 75 ปี
ผู้สูงอายุและมีความพิการทางสายตา นางพะยอม ถึงสุข อายุ 76 ปี ผู้สูงอายุและป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถเดินได้
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้การช่วยเหลือ
โดยมอบเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจ อีกทั้งยังได้ปรึกษาแนวทางในการช่วยเหลือดูแลในด้านที่อยู่อาศัย
การประสานขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือดูแลครอบครัว ดังกล่าวต่อไป

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์