จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางทัชชญา พลเยี่ยม
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัด
ออกเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้พิการ ยากไร้ คือ
1.เด็กชายชวานนท์ จ้อนแจง อายุ 9 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี
2.นายสวัสดิ์ ด้วงหอม อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี ซึ่งทั้ง 2 ครอบครัวประสบปัญหาพิการ เจ็บป่วย และยากไร้
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และได้ให้กำลังใจในการดำรง
ชีวิตต่อไป จากนั้นได้ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค
ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและผู้มีฐานะยากไร้ จำนวน 50 ชุด ณ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี วัดพระปรางค์เหลือง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์