จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน  2562 เวลา 11.19 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สถานสงเคราะห์ คนชรา นิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์