จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ โรงพยาบาลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์  และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์
ออกเยี่ยมและให้กำลังแก่ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลวังโป่ง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์มอบผ้าห่มจำนวน 100 ผืน

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์