จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนางสาวอรอุมา คำอ้อ
ผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ซึ่งได้เสียชีวิตลง ศพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดชินวราราม ตำบลบางขะเเยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
และได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 (สามพันบาทถ้วน) พร้อมถุงยังชีพ 1 ชุด

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี