จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางรจนา มณีประกร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก
ที่ว่าการอำเภอบางระกำ กิ่งกาชาดอำเภอบางระกำ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัว ( จำนวน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอบางระกำ
ได้แก่ครอบครัวของนางนารี คำบุญมา บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และครอบครัวของนายบรร เพ็งชอบ
บ้านเลขที่ 135/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความเสียหายทั้งหลัง และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
โดยพร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกได้มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมชุดเครื่องอุปโภค - บริโภค

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก