จังหวัดเพชรบุรี

นำโดย นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. จังหวัดเพชรบุรี ออกไปให้บริการ
ด้านการแพทย์ เพื่อดูแลบรรเทาทุกข์ และการรักษาพยาบาล ในพื้นที่ทุรกันดาร ณ วัดปากลัด ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลมโดยมีนายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์พอสว. หัวหน้าส่วนราชการ มอบยาชุดพระราชทาน
และผ้าห่มจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี 20 ผืน และได้ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ในพื้นที่ จำนวน 8 ราย

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี