จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.20 น ณ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ราย นางสาวนารีรัตน์ อ้วนสะอาด เลขที่ 9849 หมู่ 11 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบูรณ์ให้ความช่วยเหลือ มอบเงินสดจำนวน 3,000 บาท มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ผ้าห่มจำนวน 1 ผืน

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์