จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ 
รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะฯ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย รายนางคำปุ่น ภูเลียนสี บ้านเลขที่ 313 ม.13
ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เกิดเหตุเพลิงไหม้ สำรวจเบื้องต้นเป็นบ้านหนึ่งชั้นเสียหายบางส่วนทั้งนี้ ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
และทต.ยางตลาด ได้เข้าระงับเหตุเพลิงได้สงบและดับลง ของวันเดียวกันในการนี้ เหล่ากาชาดได้สงเคราะห์ผู้ประสบภัยมอบเงิน พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค
บริโภค ผ้าห่ม หม้อหุงข้าว และพัดลม โดยมีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร่วมมอบด้วย

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์