จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง มอบเก้าอี้นั่งถ่ายแบบพับให้ นางท้ามยิด แซ่หว่อง บ้านเลขที่ 244/2 ม.3 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ร่างกายซีกขวาเป็น
อัมพฤกษ์ แขน ขา อ่อนแรง พูดไม่ได้ และไม่สามารถลุกเดินช่วยเหลือตัวเองได้

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง