จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ออกเยี่ยมให้กำลังใจนางแอนนา ศรีสงคราม อายุ 61 ปี ผู้ป่วยเป็นเนื้องอกในสมอง อยู่บ้านเลขที่ 192 ม.6 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง