จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ นายนวน ศรีเมือง อายุ 88 ปี ป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และนางเทียบ ศรีเมือง อายุ 89 ปี ป่วยเป็นโรคอัล
ไซเมอร์ อยู่บ้านเลขที่ 27 ม.6 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง