จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. หอประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจแก่ พญ.อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ (จักษุแพทย์)/คณะ ในการปฏิบัติงาน (วันที่ 5) ตามโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่
สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จ.ปราจีนบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.62 ในการนี้นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีได้ร่วปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนโครงการฯ วันนี้มีนักเรียนด้อยโอกาสเข้ารับการ
ตรวจวัดสายตาจำนวน 259 ราย ได้รับการตัดแว่นสายตา จำนวน 142 ราย รวม 5 วัน มีนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการตัดแว่นสายตาแล้วทั้งสิ้น 1,011 คน

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี