จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางคงขวัญ วิทยาศิริกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล
เพื่ิอไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล