จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่​ 11 มิถุนายน 2562​ เวลา 11.30 - 12.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี , นางดรุณี ยาฟอง
ฅรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี , นางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี , นายอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว
นายวุฒิชัย เจริญธรรม ซึ่งเสียชีวิตจากการช่วยเด็กจมน้ำที่จังหวัดชลบุรี ที่บ้านเลขที่124/1 ม.20 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใครอบครัวผู้เสียชีวิตเบื้องต้น โดยทางญาติ
ได้มีการกำหนดตั้งศพ 3 วัน และจะทำการฌาปนกิจในวันศุกร์ที 14 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมเดินทาง
ไปเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี