จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. หอประชุมศูนย์ราชการ จ.ปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย
เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จ.ปราจีนบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2เม.ย.62 วันนี้มีนักเรียนด้อยโอกาสเข้ารับการตรวจวัดสายตาจำนวน 372 ราย ได้รับการตัดแว่นสายตา
จำนวน 216 ราย

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี