จังหวัดน่าน

เมื่อวันนี้ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น.- 12.00 น นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน คณะกรรมการ สมาชิกเหล่า
กาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน พัฒนาสังคมและความมั่นคง มนุษย์จังหวัดน่าน ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจจังหวัดน่าน ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ และผู้ป่วยทั่วไป ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน ในการนี้เหล่า
กาชาดจังหวัดน่าน ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วย จำนวน 3 ราย มูลค่า 6,000 บาท ช่วยเหลือค่าเดินทางไปพบแพทย์ จำนวน 1 ราย มูงค่า 4,000 บาท
ได้นำถุงยังชีพมอบให้ผู้ป่วย จำนวน 4 ถุง

จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน