จังหวัดสตูล

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมผู้มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นางสาวอารีน๊ะ เยรานี ผู้ประสบอัคคีภัย
ณ บ้านเลขที่ 131/2 หมู่ที่ 2 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล