จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินมอบผู้พิการทางการเคลื่อนไหวร่างกาย ราย นายประเสริฐ นาคินทร์
เลขที่ ๓๔๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช