จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินมอบผู้ป่วยติดเตียงนายน้อม โททอง บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลถ้ำใหญ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช