จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ทัตนแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมมอบบ้านผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) ราย
นายคิด พลวงค์ บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 2 บ้านดอนสวรรค์ ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งประสบภัย (อัคคีภัย) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
ณ บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 2 บ้านดอนสวรรค์ ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร