จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๑๕ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นางสาวอานียา อิม่า อายุ ๑๗ ปี คนไข้ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บ้านเลขที่ ๗/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วย
อาการโรคธาลัสซีเมีย ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้นคนไข้ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกจากน้องชาย ทำให้มีอาการดีขึ้นเป็นลำดับ

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี