จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอพนัสนิคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่
อำเภอพนัสนิคม จำนวน 20 ราย ตามโครงการ “ กาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ”
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท โดยมี นางปณิดา พันธุ์โชติ
ปลัดอาวุโสอำเภอพนัสนิคม พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ด้วย
ณ พื้นที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี