จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และสมาชิกกาชาดอำเภอเกาะจันทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 20 ราย ตามโครงการ
“ กาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
จำนวนรายละ 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท โดยมี นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอเกาะจันทร์ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ
ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ พื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี