จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมครอบครัว นางนาง พิลาภักดิ์ ผู้ป่วยติดเตียงและยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม และเงินสด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย