จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยมอาการ อส.ทพ.ธิตา บัวงาน
เจ้าหน้าที่กรมทหารพรานที่ ๔๓ ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จากเหตุการณ์เข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านเลขที่
๑๕๒/๒ บ้านท่าด่าน หมู่ที่ ๓ ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และถูกคนร้ายลอบยิงจนได้รับบาดเจ็บและเยี่ยมอาการ
ด.ญ.ฆอยรูอิบบาตีซาน อาแว อายุ ๘ ปี ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการที่ถูกลูกหลงจากเหตุการณ์ดังกล่าว ณ โรงพยาบาลปัตตานี ในการนี้ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงธารน้ำใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ และมอบเงินช่วยเหลือจำนวน ๒,๐๐๐ บาท แก่ ด.ญ.ฆอยรูอิบบาตีซาน อาแว เพื่อเป็นขวัญ
และกำลังใจให้กับญาติผู้ได้รับบาดเจ็บ

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี