จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี, นายสมมาตร บารา นายอำเภอแม่ลาน คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นางแมะเยาะ มะลี คนไข้ติดเตียง อายุ ๖๓ ปี
ณ บ้านเลขที่ ๑๕/๓หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดสมอง
มีอาการแขนและขาขวาอ่อนแรง ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี