จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นำข้าวไข่เจียว น้ำดื่ม น้ำหวาน และขนมหวาน มาให้บริการแก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย
และบุคลากรของโรงพยาบาลมหาราช ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา