จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน นายอำเภอแม่ลาน
ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จำนวน 1 ราย ดังนี้
1.เด็กชายมูฮัมหมัดนาวาวี ลาเตะ อายุ 8 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 2 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี มีความผิดปกติแต่กำเนิดมีก้อนเนื้องอก
บริเวณจมูกถึงขอบหน้าผากมีลักษณะยื่นออกมานิ่มๆ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบชุดธารน้ำใจ รายละ 1 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี