จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยดรคหัวใจ
รายเด็กชายสาริทธิ์ ลิ่มเชย อายุ 15 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 9849 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อาศัยอยู่กับน้าต้องเข้ารับการรักษา
อย่างสม่ำเสมอ รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และมีฐานะยากจน เหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน  2,000  บาท พร้อมทั้ง
มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง