จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะเข้าเยี่ยม
ให้กำลังใจผู้ป่วย และมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักข้ามเลนชนตอม่อสะพานกลับรถ ได้รับบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา