จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางยินดี พร้อมมูล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอตากใบ และนายอับดุลตอเล็บ คูแซ เหรัญญิกเหล่ากาชาด เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ
พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา รายละ ๒,๐๐๐ บาท แก่ จนท.ตร.จำนวน ๓ นาย ณ โรงพยาบาลตากใบ -จนท.ตร.ทั้ง 3 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอตากใบ

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส