จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ พร้อมมอบเงิน
สิ่งของอุปโภค บริโภค และถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือคุณยายหวอง เสงี่ยมสูงเนิน อายุ 90 ปี ณ หมู่ที่ 1 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา