จังหวัดแพร่

เมื่อ​วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย(ทุนการศึกษา)
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่