จังหวัดอุทัยธานี

​​​​​​เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ออกเยี่ยมผู้ประสบภัย อัคคีภัย บ้านของนายประกอบ อาจเชื้อ เพลิงไหม้บ้านเลขที่ 170/2 ม.1 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้น ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือ ค่าซ่อมแซมบ้าน 5,000 บาท เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 3,000 บาท
และมอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัย อัคคีภัย ดังนี้ เครื่องอุปโภค - บริโภค 1 ชุด พัดลม 12 นิ้ว 1 ตัว มุ้นนาโน 1 หลัง ผ้าห่มบูติก 1 ผืน กระติกน้ำแข็งใบใหญ่
1 ใบ หม้อหุงข้าว 1 ลิตร 1 ใบ น้ำดื่ม 3 แพ็ค และของใช้จำเป็น อาทิ เสื้อผ้า ถ้วยชาม เป็นต้น

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี