จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม “ มอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก ONE HOME อำนาจเจริญ ” ซึ่งจัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งอยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวน
6 ราย ในพื้นที่ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ