จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ อำเภอสามโก้ จำนวน 10 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค
มุ้งและผ้าห่ม ให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง