จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.35 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ  ร่วมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอศรีวิไล
ผู้นำชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ในเขตพื้นที่ อำเภอศรีวิไล คือ
1.นายสำรวย ทานิสุทธิ์ บ้านเลขที่ 306 หมู่ที่ 5 บ้านคำแสน ตำบลนาสิงห์
2.นางวันดี สุวรรณไตร บ้านเลขที่ 155 หมู่ที่ 9 ตำบลชมภูพร อำเภอศรีวิไล
3.นางนงลักษณ์ สุพรมพันธุ์ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 6 บ้านหนองจันทน์สาคร ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
พร้อมมอบถุงยังชีพ เสื้อกันหนาวและผ้าห่ม/ราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินให้จำนวน 1,000 บาท/ราย

จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ