จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับอำเภอลาดหลุมแก้ว ออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น นายสมชาย พึ่งวัน อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ที่ 8
ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถูกฟ้าผ่าบริเวณทุ่งหน้า หมู่ที่ 8 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 อาการสาหัสผ่าตัดศีรษะแล้ว
แขนขาอ่อนแรงยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงทำให้ครอบครัวขาดรายได้ ซึ่งครอบครัวมีพี่สาวและบุตรชายที่พิการต้องดูแล ทำให้มีความเป็นอยู่
ที่ลำบาก เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี จึงมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี