จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. นางพิมพ์ชญาณ์ พงศ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ
ออกเยี่ยมให้กำลังใจมอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ป่วยพิการติดเตียง
ราย นางทองไสย์ ภูสมพงษ์ อายุ 65 ปี ที่อยู่ 61 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/นอนติดเตียง
และราย นางสาวสมปอง ภูถาดลาย อายุ 36 ปี ที่อยู่ 35 หมู่ที่ 11 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ป่วยพิการ/นอนติดเตียง

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์