จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ได้รับมอบหมาย
จากนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ออกเยี่ยมให้กำลังใจมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพ และพวงหรีดเคารพศพ ครอบครัวผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคหัวใจ เป็นครอบครัวผู้ป่วยยากไร้ รายนายเจริญชัย อนุพนันท์ อายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขที่ 253 หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์