จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยม
ให้กำลังใจ มอบเงินช่วยเหลือพร้อมเครื่องอุปโภค/บริโภค แก่ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ราย นางสาวน้อย จำปาเหลือง อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 111
หมู่ที่ 1 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และนางทองพันธุ์ จำปาเหลือง อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 87 หมู่ 1 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์