จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 11.45 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
ผู้ป่วยติดเตียง พิการซ้ำซ้อน เยื่อบุสมองอักเสบ ตั้งแต่แรกเกิด รายนางสาวศิริภา ดอนสินบูรณ์ อายุ 17 ปี บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 2 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ อาศัยอยู่กับบิดา/มารดา มีพี่สาว 2 คน ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
พร้อมมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์